Pazarlamanın 4P’si Nedir?

0

Pazarlamanın 4P‘si, pazarlamanın dört temel unsuru olarak kabul edilir. Bunlar, “Ürün”, “Fiyat”, “Yerleştirme” ve “Tanıtım” olarak adlandırılır.

Product (Ürün)

Product, satışa sunulacak ürün veya hizmetleri ifade eder. Ürün, müşteri ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak tasarlanır ve ürünün özellikleri, özgün yönleri, faydaları ve değeri vurgulanır. Ürün, birçok farklı şekilde tanımlanabilir ve ürünler, fiziksel ürünler, hizmetler, süreçler, deneyimler, olaylar veya güncel olaylar gibi farklı kategorilere ayrılabilir. Ürünler, genellikle müşteri ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak tasarlanır ve ürünlerin özellikleri, özgün yönleri, faydaları ve değeri vurgulanır.

Price (Fiyat)

Price yani fiyat, ürünün müşterilere satış fiyatını ifade eder. Fiyat, ürünün maliyetlerine, müşteri beklentilerine, rakiplerin fiyatlarına ve pazar koşullarına göre belirlenir. Fiyat, ürünün değerini belirleyen bir etken olmakla beraber, müşterilerin ürünü satın alma kararını etkileyen önemli bir faktördür. Fiyat belirlenirken ürünün satışını etkileyen birçok faktör değerlendirilir ve bu faktörler arasında ürünün maliyetleri, müşteri beklentileri, rakiplerin fiyatları ve pazar koşulları yer alır.

Place (Yerleştirme)

Place yani yerleştirme, ürünün müşterilere nasıl ulaştırılacağını ifade eder. Yerleştirme, ürünün hangi kanallar aracılığıyla satışa sunulacağını, ürünün hangi satış noktalarında bulunacağını ve ürünün nasıl dağıtılacağını kapsar. Örneğin, ürünlerin perakende mağazalarda satılması, ürünlerin online platformlar aracılığıyla satılması ve ürünlerin doğrudan müşterilere gönderilmesi gibi yöntemler yerleştirme kapsamında değerlendirilir. Yerleştirme kararı, ürünün hedef pazarı, müşteri ihtiyaçları ve rakiplerin yerleştirme stratejilerine göre belirlenir.

Promotion (Tanıtım)

Promotion yani tanıtım, ürünün müşterilere nasıl duyurulacağını ifade eder. Tanıtım, ürünün hedef pazarına ulaştırılması için kullanılan yöntemlerdir ve bu yöntemler arasında reklam, satış promosyonları, tanıtım faaliyetleri, satış elemanları ve pazarlama iletişimi gibi yöntemler yer alır.

4P Ne Zaman Bulundu ve Kim Buldu?

Pazarlamanın 4P’si, ilk olarak 1960’ların ortalarında Philip Kotler tarafından kullanılmaya başlanan bir pazarlama kavramıdır. Kotler, “Pazarlama Yönetimi” adlı kitabında pazarlamanın dört temel unsurusunu tanımladı ve bunları “Ürün”, “Fiyat”, “Yerleştirme” ve “Tanıtım” olarak adlandırdı. Kotler, pazarlamanın dört temel unsurusunu tanımlarken, pazarlamanın hedef pazarına ulaştırılması için kullanılan yöntemleri değerlendirdi ve bu yöntemler arasında ürünün tasarımı, fiyatlandırma stratejisi, yerleştirme yöntemleri ve tanıtım yöntemleri gibi faktörleri inceledi. Kotler’in pazarlamanın dört temel unsurusu, günümüzde hala pazarlama alanında kullanılan ve referans alınan bir kavramdır.