Avukatsız Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği

Anlaşmalı boşanma, evlilik birliğini sonlandırmaya karar veren bir çiftin, anlaşarak ve mahkemeye başvurmadan boşanmalarını ifade eder. Bu süreçte çift, mal paylaşımı, velayet, nafaka gibi konularda anlaşmaya varır ve bir boşanma protokolü hazırlarlar. Daha sonra bu protokolü onaylayan bir hakim önünde ifade verirler ve boşanma kararı alınır. Anlaşmalı boşanma, genellikle çiftler arasında daha az zaman ve maliyet gerektiren bir seçenektir, ayrıca genellikle daha az stresli bir süreçtir.

Boşanma davası için dilekçe örneği, dava türüne göre özelleştirilmelidir. Her dava kendine özgüdür ve bu nedenle dilekçeler de buna uygun olarak hazırlanmalıdır. Aşağıda verilen dilekçe örneği, sadece bir kılavuz niteliğindedir ve dava türüne göre gereken değişiklikler yapılmalıdır. Bu dilekçe sayesinde avukatsız anlaşmalı boşanma yaparak tüm süreci kendiniz takip edebilirsiniz.

Örnek Dilekçe

İZMİR (  ) AİLE MAHKEMESİNE

Davacı : A.A. (T.C. Kimlik No: ____________)

Adresi : _____________

Davalı : B.A. (T.C. Kimlik No: ____________)

Adresi : _____________

Konu : Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle anlaşmalı boşanma talebimizden ibarettir.  

Açıklamalar : 

1. Davacı ile davalı _____________ tarihinden bu yana evlidir. Bu evlilikten _____________ doğumlu müşterek çocuk C.A. bulunmaktadır. 

2. Davacı ile davalı uyum sağlayamadığından müşterek hayat çekilmez bir hale gelmiş, evliliğin devamında tarafların ve toplumun hiçbir menfaati kalmamıştır. 

3. Davacı ile davalı medeni bir şekilde bir araya gelerek şartları ayrıntılı olarak görüştükten sonra boşanmanın hukuki ve mali sonuçlarını düzenleyen ve ekte sunulan protokolü birlikte imzalayarak kabul etmiştir. 

4. Devamında yarar ve umut görülmeyen evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle tarafların boşanmasına karar verilmesi için işbu davanın açılma zorunluluğu doğmuştur.

Hukuki Nedenler : TMK 166. madde, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili kanun hükümleri.

Hukuki Deliller : Nüfus kayıtları, anlaşmalı boşanma protokolü, tanık beyanları ve her türlü sair delil.

Sonuç ve Talep : Yukarıda açıklanan ve re’ sen dahi gözetilecek nedenlerle;

– TMK 166. maddesi uyarınca davacı ile davalının boşanmalarına,

– Ekte sunulan protokolün aynen hüküm altına alınmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Davacı A.A.

EK:

1- Protokol aslı

2- Davacı nüfus cüzdanı fotokopisi

3- Davalı nüfus cüzdanı fotokopisi


Kaynak: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.4721.pdf

Yoruma kapalı.