Aşağılık Kompleksi ve Psikiyatrik Önemi

Aşağılık Kompleksi son zamanlarda oldukça merak edilen bir konulardan biri. Bu kompleksin fiziksel aşağılık ile bağlantılı olduğundan daha çok doğum sonrası psikolojik izlenimlerden var olduğu kaynaklanıyor. Doğum sonrası psikolojik nedensellik yaşamın çok erken dönemlerinde başlayabilir ve genellikle de başlar; bebeklik veya erken çocukluk döneminde devam eder. Eğer bir çocuk bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemlerini aşağılık kompleksine kapılmadan atlatırsa, daha sonra olacakların böyle bir kompleksi ciddi bir düzeyde düzeltme şansı çok azdır. Bu kompleksin çocuğa ebeveynleri, öğretmenleri, diğer yetişkinler ya da arkadaşları tarafından aşılanan bir şey olduğu düşünülmelidir.

Sağlık Sektörü için SEO - Webonya SEO Ajansı

Aşağılık Kompleksi’nin Çocuklara Etkisi

Çocuğun kolay etkilenebilmesi nedeniyle, daha sonraki tüm eğilimlerin kökleri yaşanmış olduğu yıllara dayanır. Bu, her ne kadar her şeyin suçunu kalıtıma yüklemek uğruna sıklıkla unutulsa da, apaçık bir gerçektir. Doğal olarak bu tür kompleksler, aşırı “şımartma”, anneye veya babaya bağımlılığın telkin edilmesi, doğal ve masum faaliyetlerin akılsızca ve gereksiz şekilde bastırılması, dırdır ve azarlama gibi tanımlayıcı terimlerle özetlenebilecek çeşitli şekillerde tetiklenebilir. Fiziksel zulüm ve adil olmayan cezalar, diğer çocuklarla alay etme ve olumsuz karşılaştırmalar, belirgin sosyal fırsat eşitsizliği, yetişkinlerin cinsel alandaki hatalara veya alışkanlıklara karşı sakin bir açıklama ve açıkça yararlı tavsiyeler olmadan baskıcı ahlaki tutumları, ev atmosferinde karamsarlık ve sinirlilik, çocuğa ebeveynlerin aşağılık ve başarısızlığını ortaya çıkarır.

Tüm bu etkiler, çocuk ve yetişkin dünyası arasında korkusuz ve gizli ilişkilerin eksikliği nedeniyle depresyona ve inisiyatif kaybına neden olma eğilimindedir. Bazı durumlarda bu karmaşıklık yalnızca uygun mesleki rehberliğin olmayışının bir sonucudur ve ergen ya da genç yetişkin yoğun dünyada uyumsuz biri haline gelir ve bunun sonucunda cesaret kırıklığı ve başarısızlık ortaya çıkar.

Sonuç

Bu türden pek çok vaka olsa gerek. Kuşkusuz, çocuklar bu tür etkilere, yapısal olarak kuvvetli olup olmamalarına göre, fizyolojik olarak konuşursak, doğal olarak içe dönük veya dışa dönük olmaya, agresif veya sinirsel yapı olarak çekingen olma eğiliminde olmalarına göre farklı tepkiler verirler. Böylece daha sonra paranoid belirtilerin veya aşağılık duygusuna karşı bir savunmayı temsil eden suç davranışının olduğu psikonevroz ve depresyon, kaygı, çekingenlik ve sağlıklı sosyal ilişkilerden çekilmenin eşlik ettiği psikonevroz devreye girer. Bu fikonevrozlardan herhangi biri ilerledikçe veya genel sinir direncini kırmak için başka bir faktör devreye girdiğinde (toksik, yorucu veya organik bir faktör), paranoid tipte, manik-depresif tipte, şizofrenik tipte bir psikoz gelişebilir.

Yoruma kapalı.