Süleymancılar Neden Hacca Gitmez?

0

Süleymancılar hacca gitmez mi gibi konular internette sorulan sorulardan biri olmaktadır. Ancak Süleymancılar hacca gitmez gibi söylemler yanlıştır. Çünkü İslam dininde, İslam’ın beş şartından bir tanesi bilindiği gibi hacca gitmektir. 

İslam dininde yapılması gereken bazı ibadetler vardır ve hac da bunlardan bir tanesidir. Tüm Müslümanların yapması farz olan bu ibadetin bazı şartları, farzları yer almaktadır. Bu bakımdan Müslümanların bu konu hakkında fikir sahibi olması gerekir.

Hac ibadetinin üç tane farzı mevcuttur. Bunlar hacca giden her Müslüman için geçerli olmaktadır. Bunlar genel anlamda ihrama girmek, Arafat’a vakfe etmek ve Kabe’yi tavaf etme olarak görülmektedir.

Hac Nasıl Yapılır?

Peki hac nasıl yapılır diye sorduğunuzu duyar gibiyiz. Hacca ilk kez gitmeyecek olan Müslümanlar ne yapması gerektiğini, neler yapıldığını doğal olarak bilmektedir. Ancak ilk kez gidecek olan kişiler için bu durum geçerli olmayabilmektedir. Yanlış hareket etmemek ve davranmamak için öncesinde ayrıntılı bilgi sahibi olmak önerilmektedir.

Hac ibadeti için Mekke şehrine varıldığı zaman ilk olarak gusül alınmakta ve abdest alınmaktadır. Ardından da harem-i şerife gidilmektedir. Bundan sonra da Kabe etrafında kudüm tavafı gerçekleştirilmekte, iki rekat da tavaf namazı kılınmaktadır.  Namaz kılınması ardından Safa ile Merve arasında usule uygun bir şekilde say gerçekleştirilmektedir. 

Hac Vazifeleri ve Sıhhat Şartları Nelerdir?

Hac vazifesinin farzları her Müslüman tarafından bilinmelidir, çünkü bahsettiğimiz üzere bu ibadet İslam’ın şartlarından bir tanesidir. Genel anlamda bu vazifenin şartları şöyledir:

  1. Sağlıklı bir bedene sahip olmak gereklidir.
  2. Bir kişi zorla hac görevinden alı konulursa, hac vazifesinden sorumlu olmaz
  3. Hac yolu mutlaka emniyetli olmalıdır
  4. Kocasından boşanmış ya da kocası vefat etmiş olan kadın, bekleme süresi geçmeden hacca gidememektedir.
  5. Minimum 18 saatlik mesafeden hac gerçekleştirecek kadın için yanında kocası yahut mahremi sayılan bir erkek olmalıdır.

Hac vazifesinin farzları genel anlamda bu şekilde görülmektedir. 

Hacca Nasıl Gidilir?

Hac belirli zamanlarda ve mekanlarda, belirli şekillerde yerine getirilen bir ibadet olmaktadır. Hacca nasıl gidilir sorusundan önce gidecek olan kişinin Müslüman olması, ergenlik çağına ulaşması, akıl sağlığının yerinde olması ve hac mevsiminde bulunulması gerekmektedir. Söz konusu şartları yerine getiren bir kişinin hac ibadeti fıkhi ölçüler dahilinde şeklen geçerli olmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

Hac Ayları Nelerdir?

Hac ayları hicri takvimde bulunan Şevval ve Zilka’de aylarının tamamı ile Zilhicce ayının ilk 10 günü olmaktadır. Miladi takvime göre hesaplanır ve her yıl farklılık gösterir.

Hac İbadeti Kimlere Farzdır?

Hac ibadeti İslam’ın beş temel esasından bir tanesidir ve bedeni ve mali yönü olan bir ibadet olmaktadır. Sağlık, servet ve yol emniyeti bakımından haccetme olanağına sahip, hür, akıl sağlığı yerinde ve büluğ çağına ermiş olan her Müslüman için farz bir ibadet olmaktadır. Şartları taşıyan kimsenin, imkan elde edince farzı geciktirmeden yapması gerekmektedir.

Süleymancılar Neden Hacca Gitmez?

Bu yanlış bir inanıştır. Şartları uygun olan tüm Müslüman’ların hac ibadetini yerine getirmesi gereklidir.