Isparta En İyi Avukat

0

Isparta En İyi Avukat

Isparta avukat olarak profesyonel olarak çalışan Mustafa İpekçi, mahkemede gerçek ve tüzel kişilerin yargı önünde savunmasını gerçekleştirmektedir. Yasa ve hukuki işlemlerde yol gösterici olarak destek sunmakta, müvekkillerine hukuki konularda Türkiye Cumhuriyeti yönetmeliklerine destek olmaktadır.

Bireylerin ve kurumsal firmaların argümanlarını savunmakta, davalarını takip etmekte ve pozitif sonuçların alınmasına olanak tanımaktadır. Avukat Mustafa İpekçi,

 1. Gayrimenkul Yönetim Danışmanlığı,
 2. Gayrimenkul Hukuku,
 3. Miras Hukuku,
 4. Aile Hukuku,
 5. İcra ve İflas Hukuku,
 6. Vergi Hukuku,
 7. Sözleşmeler ve Borçlar Hukuku,
 8. Tüketici Hukuku,
 9. Bilişim Hukuku,
 10. Ticaret Hukuku,
 11. İş Hukuku,
 12. İdare Hukuku,
 13. Ceza Hukuku,
 14. Kooperatifler Hukuku,
 15. Gayrimenkul ve Portföy Hukuku,

Dahil hukukun tüm alanlarında müvekkillerine çözüm sunmaktadır. Isparta en iyi avukat olarak çalışan Mustafa İpekçi ile iletişime geçerseniz sunulan avukatlık hizmetleri üzerine ayrıntılı bilgiler alabilirsiniz. Davalarınızın uygun bir şekilde takip edilmesi için vekalet verebilirsiniz.

Boşanma Hukuku

Boşanma davaları anlaşmalı ve çekişmeli bir şekilde yapılabilmektedir. Aile Mahkemesine giderek açılmaktadır. Avukat Mustafa İpekçi, alanında profesyonel olarak her iki dava türüne de bakmaktadır. Anlaşmalı boşanma çerçevesinde çiftler ile uygun bir protokol imzalanmaktadır.

Bu açıdan 1-2 celsede boşanma mümkün hale gelir. Lakin tarafların minimum 1 sene evli kalması şartı yer almaktadır. Eğer bulunmuyorsa, farklı nedenlere dayandırılarak, bunlar kanıt edilerek sonuca kavuşturulur.

Çekilmeli davalarda boşanma sebepleri farklılık gösterebilmektedir. Tarafların iddiaları ve deliller hakim tarafından ayrıntılı olarak incelendiği için daha uzun bir süre gerekmektedir. Isparta avukat olarak Mustafa İpekçi her iki türde de uzman olarak çalışmaktadır.

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku, eşya hukuku kapsamına giren davalardır. Bu kapsamda bina, konut, apartman, arsa gibi taşınmazlar ele alınır. Bunların yanı sıra Avukat Mustafa İpekçi,

 1. Şufalı pay satışının tapuda az ya da fazla gösterilmesi,
 2. El atmanın önlenmesi,
 3. Eşler arasında adi ortaklık ilişkisi,
 4. Muris muvazaası,
 5. Şufa davası,
 6. Muvazaa sebebi ile tapu iptali ve tescil davası,
 7. Geçersiz sözleşme ile ödenen paranın iade edilmesi,
 8. Kamulaştırmasız el atma davası,
 9. Muvazaa davası,
 10. İzale-i şüyu,

Davalarında bakmaktadır. Isparta avukat olarak gayrimenkul çerçevesine giren davalar ile profesyonel olarak ilgilenmektedir.

İş Hukuku

İş Hukuku geniş bir kapsama sahiptir. Isparta en iyi avukat olarak Mustafa İpekçi şu gibi konulara bakmaktadır;

 1. Kıdem Tazminatı Davası
 2. Sendikal Tazminat Davası
 3. Kötü Niyet Tazminatı Davası
 4. Bakiye Süre Ücreti Davası
 5. Mobbing Sebebiyle Tazminat Davası
 6. İşe İade Davası
 7. İhbar Tazminatı Davası
 8. Eşit Davranmama Tazminatı Davası
 9. Boşta Geçen Süre Tazminatı Davası
 10. İşe Başlatmama Tazminatı Davası

Mustafa İpekçi Isparta avukat olarak sadece bunlara değil haricindeki seçeneklere de bakmaktadır.

Mal Paylaşım Davaları

Mal paylaşım davaları boşanma davasıyla birlikte açılamamaktadır. Öncelikle anlaşmalı ya  da çekişmeli bir boşanma davası gerçekleşmeli, ardından da buna dair dava açılmaktadır. Boşanma davası ile birlikte açılabilecek olsa da mahkeme bu durumda, boşanmanın neticeye kavuşmasını bekleyecektir.

Her ne kadar mal paylaşımı davalarına kesin bir süre verilmese de yaklaşık olarak 1 ile 1,5 sene arasında devam eder. Davanın boşanmanın kesinlik kazanması ardından 10 sene içinde açılması gerekir. Tıpkı boşanma davası gibi Aile Mahkemesine gidilerek açılır.

Isparta en iyi avukat olarak size hizmet sunan Mustafa İpekçi, mal paylaşım davalarını profesyonel bir şekilde gerçekleştirmektedir.

Miras Hukuku

Miras davaları kendi içerisinde geniş bir yapıya sahiptir. Bu açıdan mahkemeye gidilerek şu gibi davaların açılması mümkündür;

 1. Tenkis davası
 2. Tapu iptal davası
 3. İstihkak davası
 4. Veraset belgesinin iptali davası
 5. Miras sözleşmesinin iptali davası
 6. Taksim ve İzale-i Şuyu davaları

Bunların dışında da bir takım miras davaları da vardır. Dolayısıyla çok geniş bir konuyu ele almaktadır. Bunlar en uzun davalar arasında yer aldığı için alanında uzman bir avukatla çalışılması gerekir. Isparta en iyi avukat miras davalarında müvekkillerini başarılı bir şekilde temsil etmektedir.

Nafaka Davaları

Nafaka kendi içerisinde tedbir, yoksulluk, iştirak ve yardım nafakası gibi farklı türlere ayrılır. Bunların her biri kendi içerisine farklılık gösterir.

Bu ödemeler, ödeyecek kişinin gelirine göre hesaplanmakta olup hakim söz sahibi konumdadır. Hesaplama sırasında kişinin ekonomik halini gösteren belgeler incelenir. Lakin sonradan yeniden dava açılması da mümkündür.

Bunun yanı sıra nafaka alan kişinin geliri artmışsa ya da çocukların giderleri artmışsa uyarlama için tekrar dava açılması mümkündür. Ödemelerin gerçekleşmemesi halinde haciz ve icra uygulaması yoluna gidilebilir.

Nafaka sadece kadınlar için değil erkekler için de geçerlidir. Eğer nafaka davalarınız varsa Isparta en iyi avukat olarak hizmet veren Mustafa İpekçi ile iletişime geçebilirsiniz. Vekalet verebilir, davalarınızın böylece takip edilmesini sağlayabilirsiniz.

Isparta En İyi Avukat

Avukatlar hukukun tüm alanlarında hizmet vermektedir. Eğer hukuki durumlarınız varsa, davalarınızda yardım almak istiyorsanız veya hukuki danışmanlık gerekiyorsa Isparta en iyi avukat ile aradığınız çözümlere kavuşabilirsiniz.

Avukat Mustafa İpekçi alanında uzman bir şekilde hukukun tüm dallarında size çözümler sunmaktadır. Eğer hukuki konunuz üzerine iletişime geçerseniz, kısa sürede aradığınız bilgilere ulaşabilir, hizmetlerden yararlanabilirsiniz.