İkili İlişkilerde Duygusal Manipülasyon

0 310

İKİLİ İLİŞKİLERDE DUYGUSAL MANİPÜLASYON

Duygusal manipülasyon, kişinin kendi isteklerini gerçekleştirmek ve diğeri üzerinden avantaj elde etmek için direkt ya da dolaylı olarak sergilediği tutumlar şeklinde tanımlanabilir. Manipülasyonu yapan kişinin yani manipülatörün amacı ayrıcalık ve güç sağlamak, kontrolü ele geçirmek olabilir.

Bütün insanlar bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde manipülasyon tekniklerini kullanır. Ancak bazıları, istediklerini elde etmek ve sosyal ortamlarda bir kontrole sahip olmak uğruna çevrelerindeki insanlara bu tekniklerle zarar verirler.

Kişilerarası ilişkilerde yaşanan en zorlayıcı sorunlardan biri olarak zaman zaman maruz kalınan duygusal manipülasyon bazen açık ve direkt, bazense örtük ve dolaylı olarak gerçekleştirilebilir. İş yaşamında, romantik ilişkilerde, arkadaş grubunda veya diğer ilişki türlerinde olsun, ilişkinin dengesi ve ilişkiden alınan doyum duygusal manipülasyondan olumsuz şekilde etkilenir. Bu aleyhte durum manipülatörden ziyade manipülasyona maruz kalan kişi için geçerlidir. Her zaman kolay olmasa da maruz kaldığımız manipülasyonu ve bu sürecin olumsuz etkilerini erken evrede fark etmek, olumsuz etkilere maruz kalmamak ve kendimizi korumak adına oldukça önemlidir.

Özellikle ise ilişkilerimizde yapılan manipülasyonlar ilişkileri daha toksik bir boyuta getirebiliyor. Zamanla yaşanan bu manipülasyonu fark etmeyecek boyuta kadar gelebiliyoruz. Peki bunun nasıl farkına varabiliriz. Aşağıda sıralamış olduğum maddeleri yaşadığınızı düşünüyorsanız duygusal manipülasyona maruz kalıyorsunuz diyebiliriz:

  • Karşısındakini duygusal olarak manipüle eden kişi, ısrarla kendi isteklerinden bahseder. Bunu yaparken mağdurun ihtiyaçlarını hesaba katmaz. Mağdur kendi isteklerini ifade etmeye çalıştığında da bunları geçiştirerek, değersizleştirerek, dalga geçerek ya da suçlayarak görmezden gelir.
  • Manipülasyon yapan kişi ya da kişiler sıklıkla istediklerini başarmak için gerçeği çoğu zaman çarpıtırlar. Bunu yalan söyleyerek, mantıksallaştırarak, abartıya kaçarak, gerçeği farklı yorumlayarak  gerçekleştirebilirler.
  • Manipülatör çoğunlukla mağdura düşünmek ve değerlendirmek için ihtiyaç duyduğu zamanı tanımaz ve aceleci davranır. Böylelikle istediğini elde etme şansını artırır.
  • Manipülatör sürekli kendi haklı gösterebilir ve mağdur rolünü oyanabilir. Böylece karşısındakine kendisini kötü hissettirmek gibi davranışlarıda oldukça yaygındır.
  • Mağdur rolünün yanı sıra bazen da aşırı sempatik tavırlarla amaçlarını gerçekleştirmeye çalışırlar. Sürekli hediyeler almak, övgüler yağdırmak, özürler dilemek ve minnetarlık göstermek repartuarlarında görebileceğimiz davranışlar arasındadır.

Duygusal manipüle çözümsüz değildir. Duygusal manipülasyon fark edildiğinde, iletişimin bozuk olduğunu anlamak ve yol gösterecek bir profesyonele başvurmak ilk adım olmalıdır. Bunun dışında, manipülatörle tartışmaya girmemek yararlı olur. Çünkü, artık kişi duygusal manipülasyon yapan eşini haksız da olsa onaylıyor pozisyonda olabilir ve bunun farkında da olmayabilir.

Birbirine bağıran, birbirini üzen ve kıran insanlar olmak yerine; empati ve öz eleştiri yapabilen insanlar olma yolunda adım atılmalıdır. İletişim bozukluğu her iki kişinin de katılacağı seanslarla çözülebilir. Kişilerin bu seanslara giderken “Eşim değişirse, problem düzelir.” yerine, “Üzerime düşeni yapacağım.” düşüncesinde olması, tedavi sürecinin başarısında önemli bir unsurdur. Kişinin sorunlardaki tutumunu anlaması, çözümlemesi ve baş etme yöntemlerini yapılandırması açısından bireysel psikoterapi de önemsenmelidir.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.