Doğru Eş Seçimi

0

Doğru Eş Seçimi

Evlenmeye karar verildiğinde evi geçindirmek, çocuk sahibi olmak, cinsellik, birbirine destek olmak, hayal kırıklıklarını hazmetmek, başarıları kutlamak yani kısacası bir güç birliği oluşturmak için bireylerin birbirlerine verdikleri sözdür ve bu durum doğru eş seçimi konusunuda gündeme getirir. Evlilik kurumsallaşmış bir yol, bir ilişkiler sistemi, bir kadınla bir erkeği birbirine bağlayan, doğacak çocuklara toplumda bir yer edinmeyi sağlayan, toplumsal yönden devletin kontrol, hak ve yetkisi bulunan yasal bir kurumdur. Ayrıca toplumlarda farklılıklar gösterebilen, aile kurmayı ve soyun devamını sağlayan iki insanın kalıcı bir evlilik için birlikte oluşturdukları, birbirlerine ve çocuklarına karşı ortak sorumluluklarını yerine getirmeye söz verdikleri, birbirine bağlı sistemlerden oluşan bir kurumdur.

Eğer özetleyecek olursak, evlilik; birbirini seven iki bireyin duygularını içsel dünyalarından çıkarıp sosyal bir gerçeklik haline getirmek için yaptıkları bir seçimdir. Peki hayatımızın yarısından fazlasının söz konusu olduğu bu kararı kiminle birlikte vermeliyiz? Hangi eş özellikleri ile sağlıklı bir ilişki yaşayabiliriz? Partnerimizde olmasını istediğimiz özellikler nelerdir? Doğru eş seçiminde yapılan yanlışlar nelerdir?

Eş seçimi insan hayatındaki en önemli kararlardan birisidir. Birey geri kalan hayatındaki vereceği bu kararla birlikte birçok yönden olumlu veya olumsuz yönde etkilenmektedir. Evlilik hayatı bireyin ömrünün yarısından fazlasını, hatta bazen üçte ikisinden fazlasını kapsayabilmektedir. Bu sebeple eş seçimi önemli bir karar, zor ve karmaşık bir dönemdir. Eş seçiminin başarılı olabilmesi için kişinin evlilikteki beklentilerinin gerçekçi olup olmadığını belirlemesi gerekmektedir. Sonrasında hayatımdaki insanı değiştirebilir miyim? dememek için ortak yönler konusuna en başından dikkat edilmelidir. Ortak yönleri çok olan kişilerin evliliklerinde başarı şansları yüksektir, fakat birbirine tam olarak uyum sağlayan iki kişi bulmak ve bunların her yönüyle olumlu ilişkiler içinde yaşamalarını beklemek pek gerçekçi değildir.

 

Doğru Eş Seçiminde Kriterler Neler Olmalıdır?

Doğru eş seçimindeki kriterleri bir kaç başlık altında toplayacak olursak;

  • Alışkanlık, amaç, tutum, davranış ve değer yargılarındaki benzerlik
  • Fiziksel, sosyal, ruhsal anlamdaki benzerlikler
  • Amaçlara ulaşmada takip edilen yöntem ve metodlar arasındaki benzerlik
  • Ailelerin Sosyo-Kültürel anlamda birbirlerine kıyasla durumu
  • Ailelerin evliliğe bakış açılarındaki benzerlikler. Her iki tarafın eğitim düzeyinin birbirine uygunluğu Cinselliği anlama, yorumlama ve yaşama yönünden benzerlikler
  • Ekonomik hayata katılımda Kadın ve Erkeğin üzerine düşen rollerin benimsenmesi ve karşılıklı kabulü
  • Genel insan ilişkileri ve sosyal hayata katılımın değerlendirilmesi

bakımından benzerlikler olarak sıralayabiliriz.

Kişinin bir ömür boyu birlikte yaşamak adına yaşamını birleştirdiği karşı tarafta kuşkusuz ki kendine uygun görmek isteyeceği davranış, tutum, inançlar, alışkanlıklar söz konusu olmaktadır. Tabii tüm bunların dışında karşılıklı saygı, sevgi, kabul ve aşk duygusunun varlığı da eş seçiminde aranan kriterlerin en başında gelmektedir.